doneren

Droom en Leef is een ANBI en is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften en abonnementsgelden. Het werk van Droom en Leef wordt geheel uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers en Droom en Leef ontvangt geen subsidies.