webstore

Deze functie is nog niet beschikbaar maar we willen jullie wel graag op de hoogte brengen wat we hierin gaan aanbieden:

Droom en Leef Online
Een online abonnement voor 1 jaar met toegang tot een teamsite met de volgende inhoud:
– Alle instructie video’s ter ondersteuning naast de handleiding voor teamleiders en teams.
– De hele Droom en Leef cursus via streaming video.
– Alle beschikbare Droom en Leef downloads die je voor de cursus nodig hebt.
– Toegang tot het werkboek voor de deelnemers (met de kosten per deelnemer).

Kortom alles wat je nodig hebt om het programma succesvol te kunnen voorbereiden en uitvoeren op één plek. Overzichtelijk en beschikbaar voor je team, waardoor je je kunt concentreren op wat belangrijk is om het programma te kunnen uitvoeren.

Droom en Leef Coaching
Een abonnement voor teamleiders als aanvulling op het basispakket Droom en Leef Online:
– 5 online coaching gesprekken.

Droom en Leef Training
Een ticket om aan een Droom en Leef training deel te nemen. Live, of (mede afhankelijk van de coronamaatregelen) online. Bij dit abonnement is inbegrepen:
Droom en Leef handboek voor leiders, noodzakelijk voor de training en uitvoering van het programma
– Je ticket voor deelname aan de trainingsavonden.

Droom en Leef Online en Droom en Leef Training komen beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Perzisch, Hongaars, Russisch, Turks en Kazach.

Abonnementsgelden worden voor 90% gebruikt voor directe kosten gerelateerd aan het abonnement. 10% van de abonnementsgelden wordt gebruikt voor deelnemers in landen die de kosten niet kunnen betalen. Op die manier heb je niet alleen zelf profijt van je abonnement, maar ben je ook iemand anders tot zegen.

Giften
Droom en Leef is een ANBI en is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften en abonnementsgelden. Het werk van Droom en Leef wordt geheel uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers en Droom en Leef ontvangt geen subsidies.

Wilt u ons sponsoren?