getuigenissen

Een vrouw die in haar jeugd door haar oom was misbruikt, werd volwassen en kwam tot geloof, maar er was altijd iets dat haar in de weg stond om vooruit te komen in haar geloof. Ze dacht dat ze een ‘nieuwe’ methode van Bijbelstudie moest leren, want wat ze deed, werkte nooit. Ze kon niet voorbij een bepaald punt komen. Haar baas stuurde haar naar deze conferentie en ze wilde niet komen. Maar toen ze bij de Jozefconferentie kwam, besefte ze dat dit programma speciaal voor haar was. Het bleef niet bij de conferentie! God is in de weken erna doorgegaan om dingen uit de verborgen hoekjes van haar hart te halen en genezing te brengen.

Een vertaler die de lessen vertaalt voor de digitale versie van dit programma:
“Soms is vertalen moeilijk. Ik doe mijn best om het voor iedereen zo begrijpelijk mogelijk te maken, zodat de deelnemers de boodschap kunnen begrijpen. De les over het gezinsleven was emotioneel moeilijk voor mij, vooral die over de relatie tussen man en vrouw. Ik heb het heel persoonlijk opgevat. Ondanks deze uitdaging ben ik erg blij dat ik de kans krijg om te vertalen. Het geeft me veel plezier om het te doen. Wat een voorrecht is het om door God te worden gebruikt om Zijn Woord tot mensen te spreken in de talen van hun hart. Dus deze taak is een grote zegen voor mij.”

“Laat me dit met je delen. Er was een periode in mijn leven van 10 jaar waarin er in mijn familie 7 dierbaren overleden: mijn moeder, mijn broer, mijn beste vriend, mijn grootouders. Bij elk sterfgeval heb ik een muur om mijn hart gebouwd. Dat is de enige plek waar ik naartoe kon gaan die veilig was. En die muren werden dikker naarmate ik ouder werd. Ik heb hier en daar sommige delen ervan kunnen afbreken. Maar het was erg bijzonder voor mij om ons 4 dagen te mogen concentreren op het goed omgaan met verdriet en verliezen in je leven. Het betekent veel voor me. Ik verlang nu naar een betere relatie met mijn vrouw en met jullie allemaal in Gods Koninkrijk. Veel dank aan het team dat ons dit programma kwam brengen.”

Een meisje was zwanger geraakt en de jongen had haar laten zitten. De jongen stierf en zij onderging een abortus. Al van kinds af aan voelde ze zich onbemind, ondanks dat ze wist dat haar moeder van haar hield. Tijdens deze conferentie ontdekte ze de wortel van haar gevoelens en nu begrijpen zij en haar moeder elkaar op een dieper niveau.

Een deelnemer vertelde dat zijn stiefvader en familie hem in zijn jeugd slecht behandelden. Hij wilde alles wel doen om ‘goede woorden’ te horen – het huis schoonmaken, het eten koken, voor zijn stiefbroers en -zussen zorgen – maar nooit ontving hij een aardig woord. De familie haatte hem. Tijdens deze conferentie kwam de pijn die zijn stiefvader hem had aangedaan aan het licht. Hij was in staat om zijn familie te vergeven en verder te gaan.

“Grote dank voor alles, voor het team, de mensen die betrokken waren bij het maken van cadeautjes, ik voelde dat het uit hun hart kwam. Bedankt dat jullie voor ons hebben gebeden, dat al deze mensen aanwezig waren. We zijn God heel erg dankbaar voor jullie zorg. En we zijn bemoedigd dat jullie gemeenteleden bidden voor onze bevolkingsgroep, ook al kennen ze ons niet.”

“Ik heb God vaak gezegd om anderen te ‘fiksen’!
Deze keer vraag ik God om mij te fiksen.
Net als bij Jozef is mijn hart gegroeid door deze conferentie.”

“Toen ik hier kwam, wist ik niet wat ik kon verwachten, ik wist niet wat hier zou gebeuren. Ik aarzelde een beetje. Maar mijn vrouw bleef maar zeggen dat deze mensen (het trainingsteam) zoveel liefde hebben. En weet je, als mijn vrouw blij is, ben ik ook blij. Dus daar wilde ik het gewoon over hebben. Ik wandel al 20 jaar met de Heer. Veel dingen wist ik in mijn hoofd, maar ik heb ze nooit toegepast. Tijdens deze conferentie hoorde ik de stem van God en ik werd zo bemoedigd. God gaf me meer vrijmoedigheid. Ik ben zo dankbaar dat we alle negatieve dingen uit het verleden hebben kunnen verbranden. En ik voel me vernieuwd, het zal een goede herinnering voor me zijn. Dankjewel Nederlands team, dank aan alle organisatoren. Ik ben God erg dankbaar.”

Een echtgenoot

“Het was voor mij een grote vreugde om als onderdeel van het team als vertaler, maar ook als deelnemer, aan deze conferentie deel te nemen. Het was heel belangrijk voor mij om mee te doen, omdat, ook al wandelen we soms al lange tijd met de Heer, er nog steeds dingen van binnen zijn die we verstoppen en die we zelfs nooit toegegeven aan onszelf. Dingen die ons terugtrekken, weg van de Heer. En vandaag, toen we wat persoonlijke tijd met de Heer hadden, liet Hij me een beeld van mijn jeugd zien. Hij liet me zien hoe dingen met elkaar verbonden zijn. Er was een probleem in mijn jeugd, namelijk de hoge verwachtingen die mensen van mij hadden. Ik zag een beeld van hoe deze grote verwachtingen mij kwetsbaar maakten en hoe ze nooit werden vervuld, omdat ze te hoog waren en dat veroorzaakte pijn in mijn leven. Ik liet de gevoelens gewoon los tijdens deze conferentie en ik voelde me beter. Ik heb het ook aan mijn vrouw verteld en ze was erg blij voor me.”

Een vertaler

“Voordat we hier kwamen hebben we een wonder meegemaakt. Een dame, onze zuster, was hier vorig jaar. Ze is 43 jaar oud en werd zwanger en toen ze een echo had, kreeg ze te horen dat haar baby hartproblemen had. Dus daar waren we voor aan het bidden. Ze woonde onze bijeenkomsten bij en we baden voor haar en toen kreeg ik een woord voor haar en vertelde ik haar dat het Gods kind was, dus laten we bidden voor Gods kind. Ik zei haar dat ze hem moest houden, ook al zou hij niet gezond zijn. Toen het tijd voor haar was om te bevallen, bleef iedereen om haar heen zeggen dat de baby zou sterven. Maar de baby leefde. Ze hebben de baby onderzocht en hij was helemaal gezond. Ze gaf hem de naam Yusuf (Jozef)!”

Een pastor

“Ik heb tijdens deze conferentie zoveel woorden van de Heer gekregen. Het komt zelden voor dat ik een woord van de Heer ontvang, maar nu heb ik 2 pagina’s vol geschreven met woorden van de Heer!”

Een teamlid in Centraal-Azië

De vrouw van een voorganger had een brief gekregen van haar man waarin stond dat hij van iemand anders hield en dat hij haar achterliet om bij deze vrouw te gaan wonen. In die tijd begon ze de leugens te geloven dat ze een slechte vrouw was geweest, omdat ze een volgeling van Jezus was. Ze vond zichzelf een vreselijke vrouw en moeder. Op deze conferentie werden de leugens van satan aan het licht gebracht.

Een voorganger en directeur van een radio-bediening kwam naar de conferentie met veel pijn, veroorzaakt door andere mensen. Hij voelde geen angst en geen schaamte toen hij zijn gevoelens met de andere mannen in de conferentie deelde.

De vrouw van een voorganger was naar een andere voorganger gegaan en had hem verteld dat haar man ontrouw was. Die voorganger vertelde haar naar huis te gaan en niet langer jaloers te zijn. Tweemaal stuurde hij haar weg. Interessant genoeg waren ze alle drie uitgenodigd voor deze conferentie. God werkte afzonderlijk in hun harten. Het had een grote botsing kunnen worden, maar God werkte in hun leven en ze werden verzoend met elkaar.

“Dank jullie wel … ik hou van de Heer, ik ken Hem, maar nu, gedurende deze conferentie, heb ik kunnen zien hoe goed God is. Door de liefde van onze Nederlandse broers en zussen. Misschien zijn sommige mensen nu te verlegen om iets te zeggen, maar ik weet dat iedereen enorm gezegend is en dat we werden genezen door de wonden van de Heer.”

“Het was voor mij precies het juiste moment om deze conferentie bij te wonen. Er werden niet alleen studies gegeven, maar er werd ook drama opgevoerd. En daar heb ik veel van geleerd.”

“Ik leidde een dubbelleven. Nu begrijp ik Gods vergeving en begrijp ik wat ik moet doen in tijden van verleiding. Nu begrijp ik Jezus’ offer en de vergeving die Hij aanbiedt.”

Een man wiens moeder hem op jonge leeftijd in de steek liet, woonde de conferentie bij. Er zaten veel zwarte linten aan zijn levenslijn. Hij vertelde: “We groeven diep in Jozefs leven. Wat ik heb geleerd, is niet gefocust te blijven op onze zonden uit het verleden, maar vooruit te gaan naar God.”

Jonge deelnemers“We vonden het heerlijk dat oudere mensen naar ons toe kwamen om ons les te geven. En het zien van Jozefs vergevingsgezinde hart heeft ons echt geholpen.”

“Ik leerde Gods plan voor mijn leven kennen en schreef het allemaal op in mijn notitieboekje. Ik kreeg drie antwoorden op vragen die ik had. Nu weet ik dat ik naar God moet kijken en verder moet gaan.”