geven

Het werk van Droom en Leef wordt geheel uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers en Droom en Leef ontvangt geen subsidies. Voor onze inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van giften en abonnementsgelden. Droom en Leef is een ANBI, zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

Wilt u Droom en Leef financieel ondersteunen, dan kan dat op verschillende manieren:

DIGITAAL GEVEn

Middels onderstaande link of de QRcode kunt u eenvoudig een eenmalige gift overmaken om zo het werk van Droom en Leef financieel te ondersteunen.
Deze digitale gift zetten we in voor onze 3 speerpunten:

·       Ontwikkelen en faciliteren van (online) conferenties en cursussen,

·       Opleiden en coachen van nieuwe trainers,

·       Evalueren van gegeven conferenties, samen met leiders en teams online of ter plaatse.

Giften overmaken via uw bank

U kunt eenmalig of periodiek via uw bank giften overmaken ten name van Droom en Leef op de volgende rekening: IBAN NL53 INGB 0008 8415 86  /  BIC INGBNL2A.

Als u daar niets bij vermeld dan zien wij dat als een algemene gift tbv het werk van Droom en Leef. Maar u kunt het er bij vermelden als het voor een speciaal doel wordt gegeven. 

Er is speciaal behoefte aan giften tbv dubbing en conferenties in Centraal Azie (CA). Bij dubbing worden video’s in de lokale taal ingesproken. In CA zijn de mensen namelijk auditief ingesteld en horen liever hun eigen taal dan dat ze die als ondertiteling moeten lezen. Er is nog een flink bedrag nodig voor dubbing. En ook met de conferenties zijn de nodige kosten gemoeid, o.a. voor materialen. Zie ook de nieuwbrieven voor meer informatie hierover. 

De projecten om te kiezen zijn:

·       Waar meest nodig

·       Dubbing

·       Conferenties CA

Sponsorkliks

Als u online bestellingen doet bij Bol.com, Hema, Coolblue en vele andere webshops, kunt u ons geheel gratis sponsoren door Droom en Leef als doel te kiezen voordat u uw bestelling doet. Zie www.sponsorkliks.com. Een kleine moeite en voor ons directe inkomsten omdat de webshop een klein percentage van het aankoopbedrag aan het gekozen doel schenkt. Nogmaals, voor u kost dat niets extra!

Overeenkomst periodieke machtiging


Als u zich wilt verbinden om minimaal 5 jaar lang en minimaal één keer per jaar te doneren, dan is uw gift volledig aftrekbaar. Hiervoor moet u dan een formulier invullen dat geldt als een schriftelijke overeenkomst.