Bestuur Stichting

Bestuur Stichting

Bestuurlijk voorstelrondje – Marko

Nu Stichting Droom en Leef een feit is, is het goed dat het bestuur haar gezicht laat zien.

Hoewel de drijvende kracht niet direct vanuit het bestuur komt, maar uit de aangewakkerde passie van vele betrokkenen rondom Droom en Leef, is het wel de functie van het bestuur om de stichting als een goed rentmeester te beheren. Daarbij hebben we kortgezegd het doel om de unieke eigenheid van het programma te beschermen en maximaal te faciliteren naar de unieke individu – christenen over de hele wereld. De voorzitter stelt zich voor.

Aan veel van de lezers hoef ik mij niet voor te stellen, velen van jullie heb ik in de afgelopen jaren ontmoet tijdens een Droom en Leef programma of in de kerkelijke of privésfeer. Tegelijkertijd begin ik mij steeds meer te beseffen dat Droom en Leef groeit naar een volwassenheid, waar het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen elkaar kent.

Mijn naam is Marko Broedersz en getuige mijn naam is het niet geheel toevallig dat ik bij Droom en Leef betrokken ben geraakt als zoon van Tineke, bij wie het allemaal begon. Daarin heb ik wel mijn eigen proces gehad, waarbij het God is geweest die de onderwijzer en de dienaar in mij heeft gestimuleerd.

Ik ben ruim twintig jaar getrouwd met Mirjam en samen hebben we 3 kinderen met elk hun eigen karakter. Als gezin constateren we dat het uitdagend is om elke dag te blijven gaan voor wat je belangrijk vindt. De digitalisering verankert zich steeds meer en een pandemie helpt niet mee om je week in te vullen zoals je dat zelf graag wilt.

Ik ben inmiddels ruim vier jaar actief betrokken bij Droom en Leef. Eigenlijk vanaf het moment dat het programma ook voor mannen beschikbaar is gekomen. Hoewel het soms nog lastig is mannen te laten inzien dat een programma rondom Jozef ze kan helpen bij hun uitdagingen van elke dag, lijkt het vaak de huidige claim van de maatschappij die ze tegenhoudt om er tijd voor te maken.

Hierin komt mijn man zijn, vader zijn, actief betrokken zijn en voorzitter zijn bij elkaar! Droom en Leef is een fantastisch programma dat over heel de wereld mensenharten heeft aangeraakt en veranderd. Het is een door God geïnspireerd en gegeven concept dat nu op een momentum is gekomen, waar het op eigen benen verder kan gaan groeien. Juist de digitalisering en een pandemie hebben de vraag helpen formuleren en deuren geopend. Zonder in te leveren op de inhoud en zonder concessies te doen aan wat we belangrijk vinden, is er nu een stichting die Droom en Leef in de volle lengte en breedte mag faciliteren om mannen en vrouwen te bedienen met de genade van Jezus. Ik ben ingestapt als voorzitter van het bestuur, omdat ik al voordat ik actief mee kon draaien een visie had voor wat er nu komen gaat. Het is mij een eer om daarin mijn aandeel te dragen.

 Bij deze geef ik de pen graag  door aan onze secretaris: Irma.