En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid      Joh. 1:14

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid Joh. 1:14

Allereerst wensen wij jullie een gezegend en gezond 2022 toe. Dat het een jaar mag zijn waarin Corona minder invloed zal hebben en we weer mogen gaan genieten van de dingen die we in de afgelopen twee jaar gemist hebben.

2021 was voor ons het jaar van de nieuwe stichting Droom en Leef en het gereedkomen van de videoproduktie, die overigens  ook al werd gebruikt hier en daar.

God is goed!

Wat hebben we een mooi jaar gehad met Droom en Leef. Ook in de laatste drie maanden is er weer veel gebeurd. Het dubben van de Turkse lessen is zo goed als klaar.       Er is een conferentie met training sessies geweest voor mensen uit Nigeria, Georgie en Nederland.  En wat geweldig dat zij deze week zélf al een conferentie in Nigeria aan het geven zijn met de video’s.  Ook ben ik naar Turkije geweest en heb samen met Irma de twee echtparen en hun kinderen bezocht die daar wonen en werken voor het Droom en Leef projekt. Geweldig om bij ze te zijn en mensen te ontmoeten die daar door de cursus zijn gegaan.  Maar ook goed om naar hun persoonlijke verhalen te luisteren en een stukje toekomstperspectief uit te zetten samen.


Fondswerving voor meer dubbing

“Als je wilt dat het Droom & Leef videomateriaal echt door de lokale kerk omarmd wordt, laat het dan inspreken in de lokale taal.”  Van verschillende kanten hebben mensen ons dit op het hart gedrukt. Een programma dat werkt aan verandering op hartsniveau     

wil je in de taal van het hart kunnen aanbieden. Het grote voordeel van het videomateriaal is dat het programma makkelijker over te dragen is en online gebruikt kan worden.

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan dubbing in het Turks- dit is bijna klaar om ingezet te gaan worden! Nu willen we heel graag aan de slag met dubbing in het Farsi, en daarna in het Dari, de talen van Iran en Afghanistan. Het kostenplaatje per taal is €10.500. Wil je meehelpen om het Droom & Leef-programma nog toegankelijker te maken voor Iraniërs en Afghanen? Je kunt een gift overmaken op NL53 INGB 0008841586 t.n.v. Stichting Droom en Leef, o.v.v. ‘dubbing’.           Heel hartelijk dank!“In al mijn jaren in deze gemeente heb ik nog niet de mate van verbondenheid en broederschap ervaren die ik  in deze weken heb gehad. Dat kwam door het vele delen in onze kleine groep.”

Een bijzonder getuigenis tijdens de training

Een vrouw vertelde dat zij een droom had gehad en in die droom ging ze op reis. Toen ze op het vliegveld aan kwam stonden daar twee mensen, een man en een vrouw. De vrouw zei tegen mij dat ik op de goede plek ben en dat ik me niet meer hoef te verschuilen.

“Toen werd ik wakker en bad “mag dit gaan gebeuren”. Maar ik reis nooit en ik heb ook geen paspoort.

Een paar weken later werd ik gevraagd of ik naar Nederland wilde komen en het Droom & Leef programma wilde volgen. Ik heb toen een paspoort en visum aangevraagd en GEKREGEN. Dit was heel bijzonder omdat van de 20 mensen die een visum aangevraagd hadden  maar 2 mensen er een hebben gekregen. En daar was ik er één van !

Toen ik op Schiphol aankwam stonden daar een man en een vrouw, verder was er niemand bij die uitgang. Ik had mijn zonnebril op omdat ik mijn verlegenheid daarachter wilde verbergen. Na een tijdje zei de vrouw “doe je zonnebril eens af, ik wil je mooie ogen zien”. Door de hele conferentie heen leerde ik dat ik van waarde ben en dat ik mag schijnen voor HEM.

Mijn droom kwam uit en heeft herstel gebracht. Dit heeft mijn hele leven veranderd.”

Dank U Jezus voor deze getuigenissen!             

“Deze cursus is voor mij ontzettend goed geweest. De onderwerpen sloten vaak aan bij waar ik mee bezig was. Het voelt alsof de Heer mij vanaf de zomer al aan het voorbereiden was voor dit programma.
Ik dacht van tevoren dat ik niets wilde delen over mijn leven. Maar het delen in het groepje is heel goed geweest. Ik wilde ook absoluut niet mijn levenslijn met mijn man delen, thuis. Maar ik raakte van de week toch met mijn man in gesprek. Het was zo goed. Ik heb dingen aan hem verteld waarvan ik niet dacht dat ik ze ooit aan iemand zou zeggen. We hebben de halve nacht gepraat. De volgende ochtend was mijn keelpijn, die ik chronisch had, weg. Het voelt alsof die samen met alle opgekropte gevoelens is vertrokken.
Vandaag, met het doorbidden van mijn levenslijn, liet God me zien dat Hij bij al die momenten vroeger al bij mij was. Ik wist het toen niet, maar U was er. Dat heeft me diep geraakt. Ik voel me vrij.”

Het was ook het jaar van veel zeilplezier op de Hollandse en Friese plassen en een prachtige zeilvakantie met vrienden in de Griekse wateren in het najaar. Onze woonkamer en keuken werden vernieuwd. De moeder van Jan werd 95 en de kleinkinderen zijn nu allemaal tieners of jong volwassenen; de oudsten vliegen al uit en wonen nu op kamers in Amsterdam en Haarlem.

Door Corona kan veel niet, maar we kijken vooral naar wat wél kan en genieten daarvan. Zo waren we eind augustus met het hele gezin bijeen in onze tuin om onze trouwdag te vieren.

Al met al zijn we God dankbaar voor onze gezondheid en voor ons gezin en voor alle mooie momenten die we mogen beleven. We wensen jullie allemaal ook zulke momenten toe, in het bijzonder tijdens de komende Kerstdagen en Oud en Nieuw. Hartelijke groet en veel zegen,                   Jan en Tineke