Nieuwsbrief april 2022

         Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.                                                                                                                                                                                                                 Galaten 6:

Vele zegeningen

Wat is het mooi en bemoedigend om terug te kijken op de eerste maanden van dit jaar. We mogen weer life bij elkaar komen en ondanks de onzekerheid of we het D&L programma met iedereen tot een goed einde kunnen brengen zijn er verschillende groepen gestart. In deze nieuwsbrief zijn de ervaringen en zegeningen die God heeft gegeven na te lezen. Jan en ik hebben in februari/maart een groep mogen begeleiden die net de Alpha cursus had gedaan. Prachtig om te zien hoe hongerig ze zijn naar Jezus en hoe Hij ze begeleidt en overtuigt van wat goed is en wat opgeruimd moet worden. Ik zie de zegeningen van de video’s en meer getrainde mensen. Zelf zou ik het programma niet zo vaak kunnen geven, maar nu start er elke maand en op een andere plek wel een conferentie of cursus. Maar ook zijn we gestart met het dubben van Farsi en staat er al een conferentie in september  gepland. Ook wordt de hele video productie nu in het Arabische vertaald. Wat een zegen kan dat weer brengen. God is goed en ik ben diep onder de indruk van dat wat Hij door al die teams doet. Dank u Heer.                   Tineke

Groeten aan alle vrienden in Christus

Door Zijn genade ben ik vorig jaar november getraind en nu teamleider hier in Nigeria. De noodzaak om een programma als Droom&Leef te hebben is erg groot hier. Ik bid dan ook dat vele gebrokenen van hart hun pijn, trots en zonden naar het kruis mogen brengen. Sinds november vorig jaar heb ik nu twee conferenties kunnen geven en dat heeft al levens veranderd. Het kwaad grijpt hier overal om ons heen en er gebeuren verschrikkelijke dingen, zoals bendes die moorden en verkrachten en we hebben vele daklozen. Jezus is de enige weg en HIJ is de waarheid. Hij heeft ons lief en met de hulp van de Heilige Geest mogen en kunnen we Zijn liefde uitdragen. In die twee conferenties die we gegeven hebben heeft Jezus mensen harten aangeraakt en is er vergeving gekomen. Dat geeft verandering en is prachtig om te zien. Er wacht een grote taak voor ons team hier maar door de armoede a is het ook moeilijk om door te gaan, alles kost geld. Maar we hebben geloof dat Hij harten zal aanraken en voor de benodigde financien zal zorgen.                                 Victoria

Centraal Azië

In onze Centraal-Aziatische miljoenenstad gaan veel dingen snel, en andere dingen juist langzaam. Dat is geen probleem, maar het tempo moeten we leren kennen. Inclusief mijn eigen tempo. De loodgieter die onze lekkende kraan moest repareren staat dezelfde middag nog op de stoep. De taal die ik nodig heb om fatsoenlijk met hem te communiceren… tja, dat lukt niet in een middag.

Iets dat zeker niet alleen in onze stad tijd kost is het bouwen van relaties. Je kan het vergelijken met hoe onze meiden groeien: wij als ouders zien daar niks van, maar als iemand uit Nederland op bezoek is, is het eerste wat ze zeggen: “Tjonge, wat zijn jullie hard gegroeid!” Relaties bouwen is ons voornaamste werk, en dat gaat niet gehaast. 

Op dit moment wachten we (al een poosje) op groen licht om in een lokale gemeente een Droom en Leef-cursus te beginnen. Het grappige is dat als het licht eenmaal op groen gaat, dingen heel snel kunnen gaan. Begin april hopen we van start te gaan. 

 …. Zo leren we het tempo van hier kennen.

David

Assen zoekt

In september 2019 volgden wij ( Bita, Gert, Henriët, Jenst Jan ) de D&L training bij Tineke in Amersfoort. We kenden toen de cursus slechts van horen zeggen, maar wat we hoorden klonk voor ons veelbelovend. Een conferentie waarbij we worden uitgenodigd om onze rugzak(jes) bij Jezus te brengen. Het voelt altijd goed om je huis op te ruimen en met een volle auto naar de stort te gaan. En we werden niet teleurgesteld. De training bracht ons alleen maar meer enthousiasme.

We besloten om het rustig aan te doen met de voorbereidingen van onze eigen conferentie in Assen. Dat was wel nodig, dachten we.  Dat het 2½ jaar werd had niemand voorzien. … Corona zat obs dwars. 

Nadat we twee keer de conferentie hebben moeten uitstellen en uiteindelijk de conferentie door midden moesten knippen, hebben we onze conferentie kunnen beginnen en eindigen met een Iraanse en een Nederlandse vrouwengroep. En wat voor één! Eén die al onze verwachtingen te boven ging. Ondanks alle beperkende maatregelen en ondanks onze beginnersfouten die horen bij een eerste keer was er echt zoveel zegen! God was erbij. Tranen vloeiden, verhalen werden gedeeld en volle harten bij God  uitgestort. De Heilige Geest houdt geen anderhalf meter afstand. Prijs Hem!

Het was een prachtige ervaring voor de deelnemers én voor ons. Wordt zeker vervolgd, maar dan wel zonder corona

Droom & Leef conferentie voor Romavrouwen in Roemenië 

In 2018 groeide bij Henriëtte het verlangen om een D&L conferentie voor Romavrouwen in Roemenië te verzorgen. De eerste stap zou zijn om een conferentie in het Hongaars te verzorgen voor niet-Roma vrouwen. Plan was met een compleet team te gaan. Maar als gevolg van de Corona pandemie werd de reis naar Roemenië tot drie keer toe gecanceld. In die periode werden de lessen op video opgenomen en is ook al het materiaal in het Hongaars vertaald. In de laatste week van maart konden wij dan eindelijk toch naar Roemenië afreizen. En omdat we het videomateriaal zouden gebruiken, was het voldoende om met z’n tweeën te gaan in plaats van met een groter team.

De vrouwen en ook wij hebben bijzonder genoten van de conferentie. Eigenlijk verliep alles heel goed, hoewel we ook momenten van geestelijke strijd hebben ervaren. Het was fijn een achterban in Nederland te hebben die voor ons heeft gebeden. 

Als afsluiting evalueerden we gezamenlijk de conferentie, en kwamen er van alle deelnemers getuigenissen. Ik citeer er enkele.

“Ik zal het verhaal van Jozef nooit meer op dezelfde manier lezen. En als ik het weer lees, vanaf nu zal ik me altijd deze afgelopen week herinneren en weten dat ik dichterbij God ben gekomen.”

“Ik heb samen met mijn moeder aan deze conferentie deelgenomen. Ik wilde heel graag mijn levenslijn met haar delen, en ook haar verhaal aan de hand van háár levenslijn horen. Ik heb na deze week niet alleen een intiemere relatie met God, maar ook met mijn moeder.”

 “Wat een móói programma. Het heeft veel voor mij gedaan, en ik gun elke andere vrouw zo’n gezegende tijd met Jezus. Ik wil graag meewerken aan de voortzetting ervan, vertel me hóe!

Droom & Leef vrouwenconferentie

______________________

Het NL team vrouwenconferenties heeft in 2021 de conferentie herschreven naar online en deze ook voorjaar 2021 gedraaid. Mooi om te zien hoe God ook online vrouwen kan raken en tot zegen is. De live afsluiting maakte de conferentie echt af.

 

Eind september organiseren we een vrouwenconferentie in De Parel, een prachtige locatie in Voorthuizen. We zien uit naar hoe God hiermee aan de slag gaat. 

Je helpt ons enorm in het bereiken van nieuwe vrouwen door het liken van onze facebookberichten: www.facebook.com/droomenleef. 

Hartelijke groet van het D&L team vrouwenconferenties NL: Corianne, Emmeria, Marieke & Jacoline