Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.                                                                                                                                                                                      Psalm 127:1

Beste allen,

Voor jullie ligt een nieuwe Droom en Leef nieuwsbrief, met daarin hoofdzakelijk aandacht voor de teamsdag die 12 november plaatsvond. Een dag waarin ontmoeting centraal stond, en waarin teams hun ervaringen in het organiseren en geven van cursussen en conferenties met elkaar uitwisselden. Delen met elkaar stelt ons in staat elkaar te bemoedigen en aan te moedigen. Daarnaast was het de dag waarin Tineke aankondigde het rustiger aan te gaan doen. Haar centrale plekje in het web te verlaten, en haar gehele web over te dragen aan het bestuur van de Stichting Droom en Leef.

“Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.” – Jesaja 61:10

Overdracht

Het is nu 11 jaar geleden dat we voor de eerste keer een Droom & Leef conferentie hebben gegeven. Als we terugkijken op die periode, wat is er dan veel gebeurd waar we God de eer voor mogen geven. Ik kom daar straks nog even op terug.
Elf jaar waarin er volop gepionierd is. Alle studies zijn uitgewerkt en God heeft de groei gegeven. Veel mooie mensen hebben er al aan meegewerkt of zijn er doorheen gegaan. God HEEFT levens veranderd, daar hebben we vele getuigenissen van. We moesten als teams flexibel zijn en hebben in de eerste jaren zelf heel wat dingen met elkaar doorgewerkt. Ik kon als pionier alles wat ik in mij had erin kwijt. Maar nu is het project zo groot geworden en zijn er naar mijn idee andere leiders nodig. Daarom heb ik tijdens de teamsdag op 12 november de Jozefjas doorgegeven aan drie prachtige mensen: Marko, Rianne en Irma. Samen met de al getrainde mensen zullen zij op een verfrissende wijze Droom & Leef verder leiden.

Tinekes besluit

In februari 2023 ga ik nog naar Centraal Azië, naar het land waar we een aantal jaren gewoond hebben, om daar nog een conferentie te geven. Daarna eerst maar even wat uitrusten. Maar mijn verlangen is om af en toe zelf nog eens een conferentie of training te geven, terwijl ik de organisatie en leiding graag aan de volgende generatie over laat.

Deze beslissing nemen was niet gemakkelijk, maar als God tot je spreekt dan weet je wat je moet doen.
In het voorjaar ben ik naar een stilte-retraite geweest en mijn vraag was ‘God, is het nu tijd om over te dragen?’. En daar sprak God duidelijk door een eendje dat daar heerlijk aan het spetteren was. In alle rust met af en toe wat aandacht voor de andere eendjes. ‘Kijk’, zei God, ‘dat ben jij’. Daarbij kwam een lied in mijn gedachten waarvan de laatste zinnen wel heel diep bij me binnen kwamen. ‘Ga maar vast naar huis, ik kom een druppel later’. Ik, die altijd als eerste ergens was of mee bezig ging. Ook kwam de profetie van drie jaar geleden weer in mijn gedachten. Toen zei God duidelijk ‘Nee, het is nog geen tijd, er komt nog meer’. Terugkijkend zie ik wat Hij toen bedoelde.

De video’s die gemaakt zijn, de vertalingen, de website en het bestuur. Allemaal dingen die eerst nog moesten gebeuren. God is zo goed en Hij weet wat de toekomst gaat brengen. Hij heeft altijd Zijn zegen gegeven over dit project en zal dat blijven doen, nu door anderen heen. Bij deze nieuwsbrief hoort een video met een impressie van de dag van de overdracht. Een dag met een gouden randje, niet vanwege mij, maar door de verhalen van de anderen. Dat wat God begint zal hij ook afmaken!

Terugblik & Vooruitkijken

De teamsdag stond ook in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Onze visie en koers blijven dezelfde met als doel: het ontwikkelen en faciliteren van (online) conferenties en cursussen, het opleiden en coachen van nieuwe trainers, en het evalueren van gegeven conferenties, samen met leiders en teams ter plaatse.

Verschil met de voorgaande situatie waar Tineke centraal aan het roer stond, is dat we streven naar een community-based netwerk waarin alle leden met elkáár in contact zijn, en elkaar ondersteunen:

De website, en met name het besloten deel van de site zal daarin een hoofdrol spelen. Op dit moment wordt de website bijgewerkt en o.m. voorzien van het nieuwe contact-mailadres en een QR code in verband met donaties.

Op basis van vragenlijsten zijn veel ideeën aangedragen; zaken die we verder zullen uitwerken en rekening houdend met de dingen die we vooral niet zouden moeten doen -waaronder ‘stoppen’. Nee, stoppen zullen we zeker niet. We kijken uit naar een gezamenlijke community-based toekomst van Droom en Leef!

Sponsoring voor bijvoorbeeld dubbing en ondertiteling van (instructie)video’s is nu ook mogelijk via een QR code. Ook brengen we graag de mogelijkheid van GRATIS doneren onder de aandacht. Dat kan via sponsorkliks waar je als goed doel Stichting Droom en Leef opgeeft. Vervolgens regel je je bestelling via de webwinkel van keuze. Zij regelen dan hun donatie aan Droom en Leef. Klik even door om het te ontdekken.

Tot slot wensen we jullie allen een feestelijke en gezegende decembermaand toe!

Namens het bestuur:
Irma, Marko en Rianne